darmowy kredyt

Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka

W niniejszym artykule opisujemy, jakie są skutki prawne zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego, której istota sprowadza się do przekształcenia umowy kredytowej na skutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia w darmowy kredyt (pożyczkę). Zastosowanie sankcji kredytu darmowego Co do zasady sankcja kredytu darmowego dotyczy umów kredytu konsumenckiego do kwoty 255.550,00 PLN, które nie są zabezpieczone hipoteką. Omawiana

Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka Read More »