Prawo budowlane

Zbycie nieruchomości a skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule analizujemy zagadnienie wpływu zbycia nieruchomości na możliwość złożenia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czyli posiadania legitymacji do zaskarżania planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja inwestycji Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi kluczową informację dla właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy. Miejscowy plan, jako akt prawa

Czytaj więcej »

Jak skutecznie napisać skargę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może w znaczący sposób ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić zabudowę na działce stanowiącej własność mieszkańca Gminy. Tym samym powstaje pytanie, czy uchwała Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zaskarżalna, a jeżeli tak to jaka jest właściwa procedura zaskarżenia? Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustawodawca

Czytaj więcej »

Procedura wydania warunków zabudowy a uchwalenie miejscowego planu

Bardzo częstą sytuacją jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji gdy trwa procedura wydania warunków zabudowy. Artykuł odpowiada na pytanie co dzieje się z postępowaniem o wydanie warunków zabudowy w momencie uchwalenie wspomnianego planu. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sformalizowanym i długi

Czytaj więcej »

Przeznaczenie nieruchomości na drogę wewnętrzną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W toku procedury planistycznej prowadzonej przez Gminę, częstym problemem jest przeznaczenie części ich nieruchomości na drogi wewnętrzne. Droga wewnętrzna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie części nieruchomości na drogi wewnętrzne może być zasadnym i pożądanym przez mieszańców Gminy rozstrzygnięciem, którzy są obejmowani nowym miejscowym planem, jednakże w większości przypadków rodzi

Czytaj więcej »