Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego

Bardzo częstą praktyką banków oraz parabanków jest naliczanie odsetek nie tylko od udostępnionej kwoty kredytu/pożyczki, ale także od pozaodsetkowych kosztów kredytów takich jak prowizja czy składki ubezpieczeniowe. W niniejszym artykule pochylamy się nad zagadnieniem prawidłowości naliczania odsetek od prowizji, w tym czy praktyka taka może być podstawą do skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego. […]

Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego Read More »