Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie

Artykuł przedstawia informacje związane z osiągnięciem wieku emerytalnego a możliwością dalszego zatrudnienia pracownika. Wiek emerytalny i podstawy jego określenia Wiek emerytalny to przewidziany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wiek, którego osiągnięcie uprawnia pracownika do zaprzestania aktywności zawodowej oraz otrzymania świadczenia emerytalnego. Powszechny wiek emerytalny […]

Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie Read More »