Sankcja kredytu darmowego

Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego

Art. 45 ust. 5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wprowadza granicę czasową dla skorzystania przez kredytobiorcę z uprawnienia sankcji kredytu darmowego (złożenia skutecznego prawnie oświadczenia). W tym zakresie ustawa wskazuje, że możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.  Termin na skorzystanie

Czytaj więcej »

Odsetki od prowizji a sankcja kredytu darmowego

Bardzo częstą praktyką banków oraz parabanków jest naliczanie odsetek nie tylko od udostępnionej kwoty kredytu/pożyczki, ale także od pozaodsetkowych kosztów kredytów takich jak prowizja czy składki ubezpieczeniowe. W niniejszym artykule pochylamy się nad zagadnieniem prawidłowości naliczania odsetek od prowizji, w tym czy praktyka taka może być podstawą do skorzystania przez

Czytaj więcej »

Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka

W niniejszym artykule opisujemy, jakie są skutki prawne zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego, której istota sprowadza się do przekształcenia umowy kredytowej na skutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia w darmowy kredyt (pożyczkę). Zastosowanie sankcji kredytu darmowego Co do zasady sankcja kredytu darmowego dotyczy umów kredytu konsumenckiego do kwoty 255.550,00 PLN, które

Czytaj więcej »

Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze?

Sankcja kredytu darmowego oznacza pozbawienie kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego, czyli utraty zarobku planowanego w ramach zawartej transakcji. Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje związane z sankcją kredytu darmowego. W jakich sytuacjach można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim

Czytaj więcej »