skutki sankcji kredytu darmowego

Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka

W niniejszym artykule opisujemy, jakie są skutki prawne zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego, której istota sprowadza się do przekształcenia umowy kredytowej na skutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia w darmowy kredyt (pożyczkę). Zastosowanie sankcji kredytu darmowego Co do zasady sankcja kredytu darmowego dotyczy umów kredytu konsumenckiego do kwoty 255.550,00 PLN, które nie są zabezpieczone hipoteką. Omawiana

Skutki sankcji kredytu darmowego – czyli o darmowym kredycie słów kilka Read More »

Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze?

Sankcja kredytu darmowego oznacza pozbawienie kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego, czyli utraty zarobku planowanego w ramach zawartej transakcji. Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje związane z sankcją kredytu darmowego. W jakich sytuacjach można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim jednoznacznie wskazują, że naruszenie przez

Sankcja kredytu darmowego – jak odzyskać pieniądze? Read More »