Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym

Wyrokiem z dnia 21 marca 2024 r., Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kapitałowo – odsetkowych (w walucie PLN oraz CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Przedmiotowa sprawa dotyczy wzorca umownego – kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat z 2008 r. Na uwagę zasługuje fakt, że kredyt został przedterminowo spłacony …

Nieważność spłaconej umowy NORDEA – HABITAT z kursem negocjowanym Read More »