Pozew o zapłatę a brak umowy w formie pisemnej

Wielokrotnie w obrocie gospodarczym współpraca między stronami odbywa się bez zawarcia pisemnej umowy. Co w sytuacji, gdy nie mamy spisanej umowy, a kontrahent odmówi nam zapłaty za zamówiony towar?

Pozew o zapłatę a brak umowy w formie pisemnej Read More »