Upadłości oraz restrukturyzacje

Mieszkanie a upadłość konsumencka – jak je zachować?

W niniejszym artykule przedstawiamy instytucję tzw. układu konsumenckiego, w ramach którego to upadły pomimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej może zachować mieszkanie na własność. Mieszkanie a masa upadłości w ramach upadłości konsumenckiej Skutkiem ogłoszenia przez dłużnika upadłości konsumenckiej jest wejście jego majątku do tzw. masy upadłości, która ma na celu zaspokojenie wierzycieli.

Czytaj więcej »

Umorzenie postępowania upadłościowego a ponowny wniosek

Artykuł dotyczy problematyki ponownego wniosku o ogłoszenie upadłości, w sytuacji umorzenia postępowania upadłościowego. Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej Podstawowym warunkiem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest stwierdzenie wystąpienia u dłużnika stanu niewypłacalności. Aby do niego doszło, dłużnik musi utracić płynność finansową, która wiąże się z brakiem możliwości spłaty swoich

Czytaj więcej »